KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Chương trình “Bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp” gồm 10 chuyên đề (Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 thống nhất trong cả nước

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 240614 /KTQG - TBTS

V/v:  Mở khóa bồi dưỡng kế toán trưởng

                     Tp HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Kính gửi:  Anh/ chị có nhu cầu tham gia khoá học nghiệp vụ kế toán trưởng.

 

Căn cứ CV 9168/BTC-TCCB ngày 08/07/2014 của BTC về thi nâng ngạch kế toán viên chính năm 2014, căn cứ vào điều b tiêu chuẩn dự thi Công chức phải  đạt các tiêu chuẩn sau: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, có chứng chỉ bồi dường nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp, …

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

            Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh. Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:

I. Thời gian, địa điểm,học phí:

- Thời gian đào tạo: 02 tháng

- Khai  Giảng: Liên hệ

- Học Chủ Nhật:

+ Sáng : 8h00-11h00

+ Chiều: 13h00-16h00

- Địa điểm học: Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam

 -  Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, và các tỉnh

 - Kinh phí đào tạo:  2.000.000 đ/01 học viên/01 khóa học (bao gồm lê phí thi chứng chỉ)

II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).

III. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

IV. Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt tại địa điểm học

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Liên hệ

Thủ tục nhập học:

-                    02 Bản sao bằng tốt nghiệp  photo công chứng( không quá 6 tháng).

-                    02 Chứng minh nhân dân photo

-                    02 giấy xác nhận thời gian công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

-                    08 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

 

     Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

- Như trên

   - Lưu VT, TTBD.                                                                                      (đã ký)

                                                                                                               Hoàng Văn Hoành 

Tin tức mới

Quảng cáo

Video

Mẫu chứng chỉ

Hỗ trợ trực tuyến

  • Tư Vấn Chung - Đà Nẵng + Các Tỉnh

    0978868672

  • Tư Vấn Văn Thư

    0973868682

  • Tư Vấn An Toàn Lao Động

    0904868640

  • Hotline: 0979868640

Like facebook

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng:  18/8/2019
Giờ:
clock